Site Loader

PUTRAJAYA, 18 Feb. 2009 (AMAL) Kementerian Luar Negeri di bawah kepimpinan YB. Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim telah mengambil langkah bijak dengan mengadakan mesyuarat bersama NGO (yang telah mengadakan khidmat kepada rakyat Palestin di Gaza), di pejabatnya, Kementerian Luar Negeri,Wisma Putra.

Beliau menjelaskan tujuan mesyuarat bersama ini diadakan ialah, bagi mendapat gambaran sebenar di bumi Gaza, Palestin serta mencari kaedah yang lebih berkesan dan bersistematik bagi tujuan penyaluran bantuan dana sebanyak RM18 juta yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia kepada golongan sasar di Palestin.

Sample Image

YB Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim ketika mempengerusikan mesyuarat bersama mengenai pemberian bantuan kepada rakyat Palesti di Gaza, di pejabatnya.

Satu Sekreteriat NGO di bawah Kementerian Luar Negeri juga telah dibentuk hasil persetujuan dan persefahaman bersama YB. Menteri Luar Negeri. Selain itu juga empat (4) bidang kerja / projek yang menjadi tumpuan di Gaza, Palestin. Iaitu:-Pendidikan & Kanak-kanak (Education & Children), Perubatan / Kesihatan (Medical & Health), Kemudahan Asas (Basic Necessity) dan Kerja-kerja Amal Kemanusiaan ( Humanitarian Works) AMAL Malaysia yang diwakili oleh Hj. Husin Ismail (Presiden) dan Abd. Hamid b. Seman (Ketua Setiausaha) telah menyatakan komitmenya melibatkan diri dalam dua bidang utama iaitu program perubatan/kesihatan serta mengadakan kemudahan asas (basic Necessity) kepada penduduka Gaza, Palestin.

Sample Image

Presiden Amal Malaysia menyerahkan proposal kepada YB Menteri Luar Negeri

AMAL Malaysia difahamkan, selepas ini akan diadakan majlis penyerahan cek sumbangan oleh Kementerian Luar Negeri kepada 9 NGO yang diamanahkan untuk menjalankan kerja-kerja membantu umat Palestin.

Post Author: admin