Pengumuman Tunda: Mesyuarat Agong Dwi Tahunan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Terengganu

Pengumuman Tunda: Mesyuarat Agong Dwi Tahunan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Terengganu

Mesyuarat Agong Dwi Tahunan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Terengganu akan ditunda ke 11hb Mac 2011 di tempat dan tarikh yang sama.

Share